Општи услови за патување

ОВИЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ / ДОГОВОР е склучен од страна на и помеѓу: 1. Екотурист.мк, компанија прописно организирана според законите на Република Македонија, со своја канцеларија на улица, Бул. Авној бр.46/3, 1000 Скопје, Македонија(во понатамошниот текст како “организаторот”); и 2. [Клиентот], учесник во патувањето (во понатамошниот текст како “патник”) Овој договор ги опишува детално одговорностите и условите на екотурист.мк и клиентот. Ве молиме да го прочитате документот во целост. Со означување на полето се согласувам со ОПШТИ УСЛОВИ Н...

Повеќе

Политика на приватност

Политика за приватност Оваа Политика на приватност се однесува на начинот на кој Екотурист.мк ги собира, користи, одржува и објавува информации собрани од корисниците (секој, “Корисник”) на www.ekoturist.mk веб-страница (“Сајт”) . Оваа политика на приватност се однесува на сајтot и сите производи и услуги понудени од страна на Екотурист.мк

Лични информации за идентификација

Може да собереме лични информации за индетификација на корисниците на секаков можен начин, вклучувајќи, без ограничување, кога корисниците ја посетуваат нашата страна, се р...

Повеќе